ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของภาพกราฟิก หลักการและคุณลักษณะของภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์และบิตแมป การสร้าง การจัดวางตามหลักองค์ประกอบศิลป์ การใช้สีตามทฤษฎีสีและตกแต่งภาพกราฟิก การจัดการแฟ้มภาพกราฟิก การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก